سفارش تبلیغ
صبا
http://holool.ParsiBlog.com
 
قالب وبلاگ


 

آشنایی با اختصارات و پارامترهای آزمایش خون+تجزیه وتحلیل آزمایش خون                                                                                                                

خون

 شمارش کامل خون Complete Blood Count - CBC

شمارش کامل سلولهای خونی یک آزمون غربالگری می باشد و جهت تشخیص و ارزیابی بسیاری از بیماریها مورد استفاده قرار می گیرد. نتایج می توانند مشکلات حجم مایع خون (مثلا دهیدراتاسیون) و یا از دست رفتن خون را نشان دهند . این آزمون همچنین می تواند میزان تولید، طول عمر و تخریب سلولهای خونی را مشخص کند . همچنین عفونت حاد و مزمن، آلرژی و اختلالات انعقادی را نیز نشان می دهد.

MCV و MCH وMCHC حجم گلبولها و میزان هموگلوبین را مشخص کرده و تشخیص انواع مختلف کم خونیها کمک کننده هستند.

در یک شمارش کامل سلولهای خونی موارد زیر اندازه گیری می شوند:

• تعداد گلبولهای قرمز خون (RBCs) دامنه مقادیر4-mil/cumm 6     درمردان و3-5در زنان

• تعداد گلبولهای سفید خون (WBCs) دامنه مقادیر 4000-10000cumm    

• مقدار هموگلوبین خون

• مقدار هماتوکریت خون (نسبت گلبولهای قرمز)

• حجم متوسط گلبولهای قرمز (MCV) دامنه مقادیر 76- fl  96 

در این آزمایش اطلاعات دیگری نیز در باره گلبولهای قرمز با توجه به سایر مقادیر محاسبه می شود:


• میزان متوسط وزن هموگلوبین در گلبول قرمز (MCH) دامنه مقادیر 26- 34pg  

• میزان میانگین غلظت وزنی هموگلوبین در گلبول قرمز (MCHC) دامنه مقادیر 32- 37     %

تعداد پلاکتها Plt) )نیز معمولا در این آزمایش ذکر می شود. دامنه مقادیر 150-

1000/ul   450

 Hg هموگلوبین

هموگلوبیننقش مهمی در حمل و نقل گازهای خون بویژه اکسیژن در موجود زنده را به عهدهدارد این ماده یک مولکول پیچیده شیمیایی (با وزن مولکولی 68000 دالتون)است که از یک بخش پروتئینی به نامگلوبینو چهار مولکول غیر پروتئینی به نامهمدرست شده است. مولکول هم از یک اتمآهن که می‌تواند با اکسیژن ترکیب شده و یا آن را از دست بدهد تشکیل یافته است.

هموگلوبین،مسئول حمل اکسیژن در داخل سلولهای قرمز خون است. پرخونی، کمبود مزمناکسیژن، تشنگی، از عوامل افزایش RBC و Hg می‌باشند. کاهش این مقادیر،نشانه کم‌خونی (به هر دلیل) می‌باشد

MCH    37-27pg

هماتوکریت،بیانگر حجمی از خون است که توسط سلولهای قرمز اشغال شده و به اندازه وتعداد سلولهای قرمز بستگی دارد. شاخصهای دیگر، نشانه‌هایی از حجم متوسطسلولهای قرمز و میزان هموگلوبین موجود در آنها می‌باشد. دانستن آنها درتشخیص نوع کم‌خونی یا سایر بیماریهای مرتبط به سلولهای قرمز، مفیداست

WBC    گلبول سفید

درعفونت حاد، التهاب، صدمات و سرطانهایی مثل لوسمی بالا می‌رود. در برخیبیماریهای ایمنی، پس از برخی بیماریهای ویروسی و برخی بیماریهای مادرزادیکاهش می‌یابد.

Plt     پلاکتها

افزایشتعداد آنها با افزایش خطر تشکیل لخته در خون و کاهش تعداد آنها با خطراختلال در انعقاد خون همراه است. به دلایل متعددی ممکن است تعداد پلاکتهادر خون تغییر کند

 پلاکتها در عملانعقاد خونو در جلوگیری از خونریزیرگهابوسیله تشکیل توده پلاکتی و کمک به ترمیم جدار عروق نقش دارند.

 RBC     گلبولهای قرمز خون   

عمر متوسط گلبولهایقرمز خون 120 روز است برای این که میزان گلبولهای قرمز در خون ثابت بماندباید در هر ثانیه حدود یک میلیون گلبول قرمز درمغز استخوانساخته شود. گلبولهای قرمز در دوره جنینی درکبدوطحالوگره‌های لنفاویساخته می‌شوند 

بطور خلاصه:

FBS —-----— قند خون ناشتا
MCHC —--— غلظت متوسط همو گلوبین
WBC —---— شمارش گلبول های سفید...
RBC —----— شمارش گلبول های قرمز
HB —-----— همو گلوبین
HC —-----— هماتو کریت) درصد گلبول های قرمز در خون (
HCV —---— حجم متوسط گلبول های قرمز
HCH —---— مقدار متوسط همو گلوبین در گلبول های قرمز
R.D.W —-— ضریب تغییرات اندازه گیری گلبول های قرمز
PLT —----— شمارش پلاکت ها
PTE —----— در صد پلاکت ها
MPV —---— حجم متوسط پلاکت ها
MCH —---— وزن متوسط هموگلوبین
MCV —---— حجم متوسط هموگلوبین
M/E —----— نسبت سلول های زاینده گلبول سفید به قرمز
RDW —--— پهنای گلبول قرمز در منحنی
UA —-----— (تجزیه کامل ادرار ) PH،رنگ ،بو،توده های متراکم (
TGs-------— تری گلیسیرید)چربی که باعث رسوب در رگها و عروق میشه
.[ جمعه 87/6/15 ] [ 4:24 عصر ] [ شول ] [ نظرات () ]
.: Weblog Themes By Iran Skin :.

درباره وبلاگ

موضوعات وب
لینک های مفید
صفحات دیگر
امکانات وب


بازدید امروز: 4
بازدید دیروز: 27
کل بازدیدها: 642494